WWW.BEBEKYEMEKLERIM.COM

Toprak ve Güzel Bebeklerin Yemekleri

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

B Harfi İle Başlayan Erkek Bebek İsimleri

Yazdır

Babür : Hindistan'da yaşayan bir tür kaplan/Babür imparatorluğunun kurucusu Babürşah'tan

Badak : Ufak tefek, ufak yapılı

Badak : ufak tefek, ufak yapılı

Badakalp : ufak tefek yiğit

 

Bagatur : yiğit, kahraman, batur, alp, bahadır

Bağatur, : bkz. Bagatur

Bağatur : Bkz. Bagatur

Bağdaç : bağdaşan, uyuşan dost

Bağış : bağışlanmış olan şey, (mecaz olarak) Tanrı'nın bağışladığı kimse

Baha : Değer fiyat, kıymatinin karşılığı, Ederi

Bahadır : Yiğit , kahraman, atak, gözünü daldan budaktan esirgemeyen

Bahri : Denizle ilgili, denizci, denizingücü, sonsuzluğu

Bahtiyar : Mutlu, talihli, Hayatından memnunolan

Baki : Süreklilik sahibi, sonsuza kadar kalan, sonsuz, sonu olmayan

Bala : Küçük çocuk, Yavru, Korunması gereken

Balaban : Bir tür yırtıcı kuş. İri cins birtür Doğan (kuş)

Balamir : M.Ö. 475 yıllarında Don Irmağı'nı geçerek Rusya'yı alan, Tuna kıyılarına dek dayanan bir Türk hükümdarı

Balatekin : küçümen ve biricik, küçük şehzade

Baldaş : bal gibi tatlı, taş, gibi sağlam, sert

Baler : bal gibi tatlı kimse, bal gibi erkek, yiğit

Balı : Türk erenlerinden biri, gömütü Sofya'da bulunan Balı eren.

Balım : Bektaşiliğe düzen veren Balım Sultan'ın adı; bal gibi olanım, tatlım

Balkı : şimşek, ışık, parlayış, çok güzel

Balkır : ışıl ışıl parıldar, ışık saçar

Baltaş : balı gibi tatlı taş gibi sağlam, sert

Bangu : çığlık, tiz, ses, yüksek ses, bağırtı, yankı

Barak : çok akıllı kimse, Sarı Saltık'ın mürütlerinden Barak Baba'nın Adından; vaktiyle Gaziantep öresinde yerleşmiş olan bir aşiretin adı; Nizip ilçesine bağlı bucak (ki adını buraya yerleşmiş Barak aşiretinden alır

Baran : durağanlığı harekete çeviren etken, direnci kıran ya da Direnç doğuran özellik, güç, ulu, yüksek

Baranalp : güçlü yiğit

Baransel : Güce, kuvvete ait. Güçsel.

Barbaros : "Barba Rosse" Kırmızı sakal. Asıl adı Hızır olan büyük Türk amiraline Avrupalıların taktığı ad.

Barçın : süslü ipekli kumaş

Barın : güç, baran; Moğol döneminde Orta Asyada'ki büyük Türk boylarından birinin adı

Barış : savaştan ya da dargınlıktan sonra, iki yanın uzlaşması, anlaşması

Barışkan : barışsever, barış düşkünü

Barışta : barış zamanı doğmuş olan

Barkın : Gezgin, Seyyah, Sürekli gezipdolaşan

Barlas : iyi savaşa, savaşçı yiğit

Bartu : en eski Türk hanlarından birinin adı

Bartunç : güçlü tunç

Baskan : düşmanı alt etme, yengi

Baskın : beklenmedik bir zamanda yapılan saldırı, sıcak sisi, sağlıklı üstün

Basri : Gören, görme ile ilgili, görebilmek

Başağa : ağaların başı, kıdemli

Başak : buğday, arpa gibi ürünlerin tanelerini taşıyan başları, koçanları

Başar : gereken biçimde bitir, yapacağın işte başarıya ulaş

Başaran : yapacağı işte başarıya ulaşan, işi gereken biçimde bitiren Ereğine ulaşan

Başarı : Başarılan iş, bir işte ulaşılan isteğe uygun sonuç

Başat : Hepsinden üstün, benzerlerinden üstün, egemen, en başta gelen

Başay : Ilk ay

Başbay : çok varsıl kimse, baş zengin

Başdoğan : ilk doğan

Başeğmez : güçlü, başeğmeyen, yenilmez

Başer : başta gelen kimse, başta gelen er

Başhan : hanların başı

Başkal : Her zaman baş kalasın

Başkan : baş olan kimse, bir topluluğun başı, önder

Başkut : uğurlu kimse

Başman : Ileri gelen, sözü geçen kimse, bir topluluğun ileri gelen başı

Başol : yöneten bir kimse ol

Batı : Güneş'in battığı yön

Batıbek : batı beyi

Batıhan : batının sultanı, hanı

Batıkan : Batı+ Khan Batının Hanı ya da Batının Kanı anlamında

Batıray : yiğit Ay, hem yiğit hem ay gibi

Batırhan : yiğit han

Battal : Kahraman. Oldukça iri yapılı, Alışılmışın dışında büyük

Batu : Güçlü Kuvvetli

Batuğ : güçlü, yiğit, alp, güneşin battığı yön, batı

Batuğhan : güçlü han, yiğit, yönetici

Batuhan : bkz. Batuğhan

Batuk : güçlü, alp, yiğit, bkz. Batu, batuğ

Batur : alp, yiğit, yürekli, bahadır

Baturalp : yürekli yiğit, yiğitler yiğidi

Baturay : hem yiğit hem Ay gibi olan

Bayar : Büyük, ulu yüce.

Baybars : eskiden Türklerin besledikleri bir tür küçük kaplan; çok zengin ve kaplan gibi yiğit Türk Memluk İmparatorluğu'nun dördüncü sultanının adı

Baybora : hem zengin hem fırtına gibi

Baycan : zengin kimse

Baydar : İlhanlı Devleti komutanlarından

Baydoğan : çok zengin doğmuş olan kimse, varsıl doğan

Baydu : Hülagü'nun torunu, İlhanlı hükümdarı

Bayduhan : Kutluk Devleti şehzadelerinden

Baydur : zengin ve ölümsüz olan

Bayduralp : zengin ve ölümsüz yiğit

Bayezit/Beyazıt : Birçok Osmanlı şehzadesinin ortakadı.

Baygüç : zengin ve güçlü

Bayhan : zengin han

Bayır : bir tepenin eğilimli yeri, yokuş

Baykal : yaban atı, Moğolistan'da büyük bir göl, deniz

Baykam : sağaltman, sağlığa kavuşturan kimse

Baykan : soylu kimse, zengin ve soylu

Baykara : doğan türünden yırtıcı bir kuş

Baykurt : malı mülkü çok olan kurt, zengin ve kurt gibi olan

Baykut : zengin ve uğurlu kimse

Baykutay : zengin, kutlu ve Ay gibi güzel kimse

Bayman : zengin kimse

Bayraktar : Bayrak taşıyan.

Bayram : Ulusca kutlanılan, Kutsal ve önemli günler.

Bayrav : çok yeğin, şiddetli

Bayrı : çok eskiden bu yana var olan, Gazne hükümdarı Alptekin'in yerine geçen kimsenin adı

Bayruk : eskimiş

Baysal : Dirlik düzenlik içinde, sakin,gürültüsüz.

Baysan : varlıklı ve ünlü

Baysu : varlıklı ve su gibi değerli

Baysungur : şahin türüden yırtıcı bir kuş, Timur'un torunu

Baytaş : bir beye hizmet eden kimse

Baytekin : zengin ve biricik, varlıklı şehzade

Baytok : zengin ve gönlü tok, bir kırgız oymağının kurucusunun adı

Baytüzün : varlıklı ve adaletli

Bayülken : eski türk inanışına göre göğün on altıncı katında oturan barış

Bedi : Bir eşi daha bulunmayan benzersiz

Bedih : Çok saygın ve çok büyük bir ünü olan anlamında

Bedir : Ayın ondördü. Dolunay. Ay.

Bedirhan : Ay+ Han gibi Bedir + Han

Bediz : Açık, belli, görünen. 2.Süs

Bedrettin : Ayın ondördü gibi ışık saçan, temiz ve yüce

Bedri : Ay gibi, aya benzeyen, Aya ait

Beha : Ender, zor bulunan

Behçet : Sevinç, güzellik, güler yüzlülük.

Behiç : Şen güzel, güzel yüzlü

Behir : Deniz

Behlil / Behlül : Çok gülen, hayır sahibi, güleryüzlü

Behlül : Çok gülen, şakacı 2.Hayırsever kimse

Behnan : İyimser ve sempatik kişi alamında

Behram : Merih Yıldızı.

Behzad / Behzat : Doğuştan iyi soylu

Behzat : Doğuştan iyi, soylu kişi

Beker : Güçlü, kuvvetli

Beki / Bekri : El değmemiş, Bakir, Tertemiz, bozulmamış.

Bekir : Sabah erken kalkan.

Bektaş : Saygın, aziz, denk, eşit.

Bektürk : Türk geleneklerine güçlü bir şekilde bağlı olan

Belek : Armağan

Beler : Hun İmparatoru Attilla'nın dedelerinden

Belger : Benzerlerinden ayrı olan

Beliğ : Telafuzu düzgün olan

Benam : Şöhretli ve iyimser kişi

Benan : Parmaklar, parmak uçları

Bender : Liman

Bener : Kendisinin koruyucu olduğuna inanan kişi

Bengialp : Yiğitliği ve kahramanlığıyla sonsuza dek anılacak olan kişi

Bengibay : Saygınlığıyla sonsuza dek anılacak olan kişi

Bengisan : Adı sonsuza dek anılacak kişi

Bengisoy : Soyu sonsuza dek yaşayacak olan

Benian : Hep beni anımsa

Bentürk : Türklüğü ile övünen kişi

Beran : Koç başı

Berat : İzinli, müsaadeli olmak / Diploma

Berdan : Eşitliği sağlayan kimse

Berge : İz

Bergin : Güçlü, kuvvetli

Berhan : Sağlam, güçlü kan 2.Güçlü komutan

Berk : Sert, sağlam, katı 2.Yıldırım

Berkal : Sağlam, güçlü, sert ol

Berkan : Parıldayış, şakıma

Berkant : Bozulamaz yemin 2.Sağlam, güçlü 3. Orta Asya'da sıradağlar

Berkay : Güçlü ve ay gibi

Berke : Kamçı, kırbaç

Berkel : Güçlü el, sağlam

Berker : Güçlü, sağlam erkek

Berki : Çok parlak

Berkin : Çok kuvvetli 2.Pekiştirilmiş

Berkkan : Geçmişi sağlam olan kimse

Berkman : Kişiliği sağlam olan kimse

Berkok : Güçlü ok

Berkol : Güçlü, sağlam ol

Berksal : Güçlü, sağlam

Berksan : Adı, sanı sağlam bilinen

Berksay : Sert kaya

Berksin : Güçlü, sağlam, kuvvetli

Berksoy : Güçlü, kuvvetli soy

Berksu : Sert su

Berksun : Gücünü ver

Berktan : Tanyeri gibi güzel ve güçlü

Berkün : Sağlam ün, şan

Berran : Keskin

Bertan : Tan yeri gibi güzel ve güçlü kimse

Berter : Üstün ve değerli kimse

Besim : Güler yüzlü

Beşer : İnsanoğlu

Beşir : Müjde getiren, güler yüzlü

Betim : Bir şeyin resmi ya da heykeli 2.Bir şeyi, bir kimseyi, bir olay veya duyguyu betimleyen söz veya yazı

Beyda : Çöl

Beydaş : Dürüstlük, doğruluk, hakkaniyet

Beykan : Soylu ve zengin bir geçmişe sahip anlamında

Beykara : Saygın ve sert kişi

Beyrek : Çok kibar 2.Kederli

Beysan : Bey, efendi 2.Zenginlik 3.ün, şöhret

Beyzat : Doğuştan soylu

Bihay : Bilgili

Bilal : Suyla ıslatan; ıslaklık

Bilan : Değerli taşlarla süslenmiş kılıç kemeri

Bilge : Bilgi dağarcığı ile yücelmiş kimse. 2.Göktürk hakanı

Bilgealp : Bilgili ve cesur kişi

Bilgeer : Bilgili ve sözüne güvenilir kişi

Bilgehan : Bilgili ve hükümdar kişi

Bilgekağan : Bilgili ve savaşçı kişi

Bilgen : Bilgiye doymuş kişi

Bilget : Bilgiye ulaştıran yetenekli

Bilgihan : Göktürk İmparator'u

Bilgin : Bilgi sahibi. Alim

Bilginer : Bilgili kimse

Bilhan : Bilgili olmak, yönetici olmak

Bilkan : Bilgili soydan, kandan gelen

Binalp : Çok yiğit, cesur kişi

Biran : Aniden etkileyen anlamında

Birant : Rek yemin, tek ant

Bircan : Çok değerli, can kadar değerli

Birce : Tek, eşsiz, benzersiz

Birdal : Tel kalmış dal

Birge : Her beraber anlamında

Birhan : Biricik hakan, tek hükümdar

Birkan : Aynı kandan, aynı soydan olan

Birmen : Tek olan, eşsiz olan

Birol : Bir tane olan

Birsel : Biricik

Birsen : Yalnız sen anlamında

Birtan : Bir yerde, tan gibi.

Boğaçhan : Efsaneleşmiş Türk kahramanı. dede Korkut Öykülerinde adı geçen yiğit

Bolat : Çelik gibi sert

Bora / Boran : Ardından yağış getiren şiddetlirüzgar.

Bora : Yağmur getiren fırtınalı sert rüzgar

Borahan : Sert hakan

Boran : Rüzgar şimsek ve gökgürültüsü ile ortaya çıkan sağanak yağışlı hava olayı

Bozkurt : Türklerin Orta asyadan çıkışında yol gösterdiğine inanılan efsanevi kurt

Börteçin : Dağı eriterek Türkleri Ergenekon'dan çıkartan demirci

Buğra : Erkek deve

Buğrahan : İlk İslam devletlerini kuran Türk hükümdarlarından bazılarına verilen ad

Bulgan : Bilge kişi

Bulut : Bildiğimiz bulut. (Havada bulutsen bunu unut gibi)(!)

Bumin : Baykuş, Puhu kuşu.

Burak : Hz. Muhammed'in Miraç'da bindiği atın ismi

Burçak : Baklagillerden mercimeğe benzer bir bitki

Burçin : Dişi geyik.

Burhan : Bir şeyi ispat etme aracı, kanıt

Burhanettin : Dinin kanıtı, dinin delili, isbatı

Burkay : Buruk ay

Büke : Pehlivan 2.Bilgili, zeki kişi 3. Ejderha

Bülent : Yüksek, uzun, erişilmesi zor, yüce

Bünyamin : Hz. Yakup'un oğlu

Bürkan : Yanardağ

Www.BebekYemeklerim.coM Tüm hakları saklıdır. İzin alınmadan İçerik kullanılması yasaktır.