WWW.BEBEKYEMEKLERIM.COM

Toprak ve Güzel Bebeklerin Yemekleri

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

K Harfi İle Başlayan Erkek Bebek İsimleri

Yazdır

Kaan / Kağan :Hükümdar, hanların hanı
Kader : Alın yazısı,
Kadir : Değer, onur, incelik
Kadri : İtibar, değerle ilgili
Kağan : hanlar hanı, hakan, han, Orta Asya'da eskiden Moğol İmparatorlarına verilen

unvan, imparator
Kahraman : Savaşta yiğitlik gösteren, cesur
Kamber : Sadık hizmetkar / Hz Ali'nin kölesinin adı
Kamer : Ay ışığı
Kamil : Tam, eksiksiz, olgun
Kamuran : Dileğine, kavuşmuş olan
Kanat : kuşların ve uçucu böceklerin uçmalarını sağlayan organları
Kandemir : sağlam kan, kanı sağlam olan kimse, sağlam demir

Kaner : kanlı yiğit
Kansu : Çerkez Memluk beyi, Çin'de bir il, Memluk sultanlığının Son Çerkez sultanı
Kapkın : ansızın yakalayıp alabilen, ısırıp parçalayan, hemen kapan, Alan, kapgın, kapan
Kaplan : Hindistan ve Afrika ormanlarında yaşayan, aslan büyüklüğünde, Postu çizgili, kedigillerden yırtıcı, güçlü bir hayvan
Karaalp : karaalp yiğit
Karaca : geyik türünden, boynuzları küçük ve çatallı bir av hayvanı, Dağkeçisi, yaban keçisi, eti yenen bir kuş, (mecaz olarak) Karayağız, yağız, ünlü halk ozanı Karacaoğlanın adından
Karacan : yağız, bir ağaçcık, Dedem Korkut öykülerinde bir yiğit
Karan : karanlık
Karanalp : kara yağız yiğit
Karayağız, : Yağız, ünlü halk ozanı Karacaoğlan'ın adından
Karer : yağız yiğit
Kartal : kızıl kara tüylü, güçlü kıvırcık gagalı, iri ve güçlü, yıryıcı bir kuş
Kasım : Bölen, kısımlara ayıran
Kaya : büyük ve sert taş kütlesi, pek sert
Kayaalp : kaya gibi sert yiğit
Kayaer : kaya gibi sert ve sağlam yiğit
Kayahan : Kaya gibi sert hakan
Kayan : ("kaymaktan" kayma işini yapan, akar gibi yer değiştiren, kayıcı, Kayarak giden akarsu, sel, çığ
Kayarak : Giden akarsu, sel, çığ
Kayatekin : kaya gibi sağlam şehzade
Kayatimur : kaya demir, sert demir
Kayatürk : kaya gibi sağlam ve sert Türk
Kayı : Osmanlıların kökeni olan Oğuz boylarından birinin adı, sağlam, sert, güçlü, sağanak, bora
Kayıhan : güçlü kağan, sert han, sağlam han
Kaynak : bir suyun çıktığı yer, göze, pınar
Kayra : Tanrı yardımı; Tanrı'dan ya da büyük bir kimseden Gelen iyilik, kayırma, yardım, destek
Kazım : Kızgınlığını, öfkesini belli etmeyen
Kemal : Bilgi ve erdem bakımından olgunluk
Kemalettin : Bilgi ve erdem sahibi

Kenan : Nuh peygamberin oğlu ya da Nemrut'un babası sanılan kişi
Keramettin : Bağış, ihsan ağırlama
Kerem : Cömertlik, soyluluk büyüklük
Kerim : Kerem sahibi, cömert
Keskin : çok kesici, iyi keser, çok sert, çok etkili
Keskiner : sert yiğit, keskin erkek
Kılıçalp : kılıç gibi keskin yiğit
Kılıçaslan : Selçuk sultanlarının üçüncüsü, Türklerin Anadolu'yu yurt edinmesini sağlayan, Haçlıları Anadoku'dan kovan Türk beyi
Kılıçer : kılıç gibi keskin yiğit, kılıç gibi yiğit
Kınay : hiç durmadan çalışan, çalışkan
Kıraç : su bulunmayan toprak, kurak toprak, verimsiz toprak
Kıralp : rengi kırçıl olan yiğit, kırçıl renkli yiğit, kır yiğit

Kıraner : vurup ezerek parçalayan yiğit
Kırca : kırçıla yakın, kıra benzer, kır gibi
Kırhan : kırçıl han
Kırtay : kır renkli at yavrusu, kır renkli tay
Kırtekin : kırçıl şehzade
Kıvanç : mutlu bir olgudan duyulan şey, sevinç öğünç
Kıvançer : sevinç olan yiğit, övünç olan yiğit, sevindiren kimse
Kıvılcım : yanmakta olan bir şeyden çevreye sıçrayan ateş parçası
Kıymet : Değer, panha, bedel
Koçer : koç yiğit, yiğitler yiğidi
Koçhan : yiğit kağan
Konur : kumral, kestanerengi, açık sarı, boz ile sarı arası, (renk) süslü, Çalımlı, kimseyi beğenmeyen, gururlu, kahraman, yiğit
Konuralp : yiğitler yiğidi, onurlu yiğit
Konurata : yiğit ata, onurlu ata
Konurbay : onurlu ve varsıl, onurlu bey
Kor : iyice yanarak içine, özüne değin ateş olmuş kömür ya da odun parçası, (mecaz olarak) kıpkırmızı
Koralp : kor gibi, kor ateş gibi yiğit
Koray : Kamış, kargı gibi, içi boş şeyler
Korcan : Kanı sıcak, kanı kaynayan
Korel : kor ateş durumuna gelmiş el
Korer : kızıl ateş gibi yiğit, kor gibi erkek
Korgün : kızıl Güneş, kor durumdaki Güneş
Korhan : Ateş gibi hakan
Korkmaz : hiçbirşeyden çekinmeyen, yiğit, yürekli
Korkut (d) : Büyük dolu tanesi
Korkut : Dedem Korkut öykülerinin anlatıcısı sayılan kişinin adından; "korkutmak"tan buyruk
Kortan : kıpkızıl şafak, Güneş'in doğmasından önceki kızıllık
Koşal : koşarak git ve al
Köker : soyca yiğit olan kimse, kökü yiğit

Köknar : çam türünden, yatay dallı, kerestelik bir orman ve süs ağacı
Köksal : "yerinden kolayca oynatılamayacak durumda yerleş!"kökünü derinlemesine sal" "kökleş yerleş" anlamında buyruk
Köksalan : Kökleşmiş olan, kök salmış olan
Köksan : köklü ün, köklü ad
Köksoy : kökü derinlere giden soydan olan
Kubilay : Cengiz Hanın torununun adı
Kudret : Güç, kuvvet
Kunt : sağlam yapılı, sağlıklı, dayanıklı, kalın, sert
Kunter : sağlam yapılı yiğit, sert yiğit
Kuntman : sağlam ve iri yapıl erkek
Kuraner : kurucu kişi
Kurt : sürülere saldıran, köpek türünden yırtıcı, yabanıl hayvan (mecaz olarak) işini iyi bilen, aldanmaz

Kurtalp : kurt gibi yiğit
Kurter : aldanmaz yiğit, işini iyi bilen yiğit, kurt yiğit
Kurtul : güç bir durumdan kendini kurtar
Kurtuluş : tehlikeli ve kötü bir durumdan kurtulma
Kuru : suyu, nemi olmayan, çelimsiz, sıska, arık
Kut : Iyilik getiren şeyin durumu, iyilik getiren şey, uğur; mutluluk, saadet
Kutal : uğur al, uğurla ilgili, uğursal
Kutalp : Iyilik getiren yiğit, uğurlu yiğit
Kutay : Iyilik getiren Ay, uğurlu Ay, kutlu ay, kutlu ve ay gibi
Kutbay : uğurlu bey
Kutberk : uğurlu ve sağlam
Kutcan : Iyilik getiren kimse, kutlu kimse
Kuter : Iyilik getiren yiğit, kutlu yiğit
Kutgün : kutsal gün, kutlu günde doğmuş
Kuthan : uğurlu kağan, kutlu kağan
Kutkan : uğurlu kan, kutlu kan
Kutlay : uğurlu Ay, kutlu Ay
Kutlu : Iyilik, uğur getirdiğine inanılan, uğurlu kutsal
Kutlualp : uğurlu yiğit
Kutlubay : Iyilik ve zenginlik getiren
Kutlubey : uğurlu bey
Kutlucan : uğurlu ve can kimse
Kutluel : uğur getiren el
Kutluer : uğurlu yiğit
Kutluğ : Iyilik ve uğur getirdiğine inanılan, uğurlu, kutlu
Kutluğhan : uğur getiren kağan, Oğuz Han'ın torunu
Kutluhan : uğur getiren kağan
Kutlutekin : uğurlu ve biricik, uğur getiren şehzade, uğurlu prens
Kutlutin : kutsal ruh
Kutlutürk : uğurlu Türk, kutsal Türk
Kutman : uğur getiren, uğurlu kimse
Kutsal : Mübarek, kutlulukla ilgili
Kutsalan : uğur getiren, uğur salan
Kutsalar : uğur getiren kimse, uğur getiririr, kut gönderir
Kutsan : uğurlu ad, kutlu ad
Kutsay : Uğurlu say
Kutsi : Kutlanan, kutluluk sahibi
Kutsoy : kutlu soydan gelen, soyu kutlu
Kuzey : Kuzey yönü / Şimal
Kuzgun : bir tür karga
Küntay : sağlam yapılı, kunt Ay

Kürşat (d) : Eski bir Türk adı

Www.BebekYemeklerim.coM Tüm hakları saklıdır. İzin alınmadan İçerik kullanılması yasaktır.