WWW.BEBEKYEMEKLERIM.COM

Toprak ve Güzel Bebeklerin Yemekleri

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

U Harfi İle Başlayan Erkek Bebek İsimleri

Yazdır

Uca : ulu, yüce, yüksek, erişilmez
Ucaer : yüce, yiğit, erişilmez yiğit
Ucatekin : erişimez ve tek olan, yüce ve tek; yüce şehzade
Uçan : kanatlarını açarak yükselen, havada yol alan
Uçanay : gökte uçan Ay gibi olan kimse


Uçanok : uçarak giden ok
Uçantekin : kanatlı şehzade
Uçantürk : havada yükselen Türk, havada yol alan Türk
Uçarer : kanatlarını açarak havada yol alan yiğit, uçar gibi giden yiğit
Uçhan : uç ilde hüküm süren han
Uçkan : uçucu, uçan; kuş uçmayı çok seven
Uçkun : uçmaya düşkün, uçmayı çok seven; anasınca uçmaya alıştırılan yavru kuş

Uçman : uçan insan, pilot
Ufuk : Yerle göğün birleşmiş gibi göründüğü sınır
Ugan : bkz. Ogan, Oğan
Uğur : Halkın kimi olgularda gördüğü iyilik müjdesi
Uğural : uğur sahibi ol
Uğuralp : uğurlu yiğit
Uğurata : uğurlu baba, uğur getiren ata
Uğuray : uğurlu, kutlu ay
Uğurcan : uğur getiren, uğurlu kimse
Uğurel : uğurlu el, uğurlu kimse
Uğurol : kut getir, uğurlu ol
Uğurtan : uğur getiren şafak vakti
Uğurtay : uğur getiren, uğurlu genç
Ulaç : bağlaya, bağlayıcı, bağlaç; (mecaz olarak) yaşama bağlayan çocuk
Ulaş : ("varmak, ardından koşup yetişmek" anlamına gelen "ulaşmak"tan Buyruk) yetiş, eriş
Ulu : çok büyük erdemleri olan, yüce; erişilmez derecede yüksek ve büyük;
Ulualp : Yüce yiğit, ulu yiğit
Uluant : kutsal ant, büyük yemin
Ulubay : yüce ve zengin kimse
Uluç : Büyük Türk Denizcisinin adı (Uluç Ali Paşa)
Uluçhan : altınordu Devleti hanlarından biri
Uluer : yüce yiğit, seçkin yiğit
Uluğ : ok büyük erdemleri olan, seçkin, yüce, büyük, yüksek, ulu
Uluğbey : yüce bey, büyük bey; Timur'un torunu, devlet adamı, ozan ve bilgin kişi
Uluğtekin : yüce şehzade
Uluhan : yüce kağan
Ulukut : büyük ve kutsal kimse
Ulun : ucunda temreni olmayan ok, sivri demirsiz ok
Ulunay : yüce Ay, büyük Ay

Uluöz : yüce kimse, seçkin kimse
Ulus : aynı sınırlar içinde, aynı bayrak altında yaşayan insan topluluğu
Ulusal : ulusla ilgili, ulusun malı, ulusa değgin
Ulusoy : yüce bir soydan gelen kimse, yüce soylu, yüce soy
Uluşahin : seçkin, erişilmez yücelikte ve şahin gibi kişi
Uluşan : yüce ad, seçkin ad, yüce ün
Ulutan : yüce tan
Ulutekin : seçkin ve biricik, yüce ve tek; yüce şehzade
Ulutürk : seçkin Türk, yüce Türk
Ulvi : Yüce, yüksek
Uman : olması istenilen bir şeyin olmasını dileyen, bekleyen
Umar : bir konu için çözüm yolu, çare; olması istenilen bir şeyi olsun Diye bekler, umut eder

Umay : Hint Okyanusu adalarında bulunan güvercin büyüklüğünde Zümrüt yeşili kanatları olan, kemikle beslenen, üzerinde Uçtuğu kişiye zenginlik ve mutluluk getireceğine inanılan masal kuşu, devlet kuşu, devlet kuşu; tanrıça
Umur : Görgü, tecrübe
Umut : Umma, bekleme
Umutlu : umudu olan kimse
Ural : Asya'da bir sıradağ; bu sıradağlardan çıkıp Hazer Denizi'ne Dökülen bir ırmak
Uraltan : Ural Irmağı'nın ya da Ural Dağları'nın şafağı
Uruç : İslamlığa göre, yiyip içmede belli bir süre kısıntı yapma yoluyla Tanrı'ya gösterilen kulluk, oruç
Usluer : yaramaz olmayan yiğit
Usman : usu olan kişi; akıllı kişi
Ussal : akla uygun olan, akla yatan
Utkan : ateşli kan, od kan
Utku : birçok emek ve çekinceli uğraşmalar sonucu erişilen mutlu sonuç, yengi, zafer
Uyar : Isteğe göre davranır uysal
Uyaralp : Isteğe göre davranan yiğit, uysal yiğit
Uygar : uygarlığın olanaklarından yararlanan ya da böyle olanakları Olan bir ülkede yaşayan
Uygu : Iki şey arasında uygunluk ilgisi
Uyguner : yakışır, yaraşır, yiğit; yararlı yiğit, işe yarar kimse
Uygur : VII. Yüzyılda Orta Asya'da büyük bir devlet ve uygarlık kurmuş olan Türk ulusu ve bu ulustan olan kimse
Uyguralp : Uygur yiğidi
Uysal : yumuşak başlı, söz dinler, söz anlar, uyar
Uytun : kutlu, kutsal
Uz : usta, işe yatkın, becerikli
Uzalp : becerikli yiğit
Uzay : bütün varlıkları her yandan kaplayan sonsuz boşluk
Uzbay : becerikli ve zengin
Uzcan : becerikli kimse
Uzel : usta el, becerikli el, işe yatkın el
Uzer : becerikli yiğit
Uzgör : geleceği gçr, uzağı gör

Uzgören : uzağı gören, geleceği gören
Uzhan : becerikli kağan; bkz. Oğuzhan
Uzman : belli bir işte, belli bir konuda beceri, görüş ve bilgisi olan kimse
Uzmen : usta kişi, becerikli kişi
Uztekin : becerikli ve tek; becerikli şehzade
Uztürk : becerikli Türk

Www.BebekYemeklerim.coM Tüm hakları saklıdır. İzin alınmadan İçerik kullanılması yasaktır.